Termeni si conditii

Termeni si conditiiPrezentul document reglementează comportamentul şi folosirea site-ului evino.ro, accesibil la domeniul web www.evino.ro, împreună cu toate subdomeniile acestuia, de către orice persoană care îl accesează/vizitează (denumită în continuare Utilizator).

1. Aplicare: Website-ul www.evino.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (denumit în cele ce urmează Website) este pus la dispoziţie de către SC AMA HAPPY SERVICES SRL. Accesul şi utilizarea acestui Website se supun prezenţilor Termeni şi Condiţii de utilizare şi se completează, acolo unde este cazul, cu reglementările legale in vigoare. Accesând şi/sau utilizând Website-ul se consideră că sunteţi implicit de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare. Datele personale pe care le veţi furniza prin intermediul site-ului vor fi tratate în conformitate cu Declaraţia de confidenţialitate.

2. Limitarea răspunderii: SC AMA HAPPY SERVICES SRL şi nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui Website nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum şi pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea Website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informaţiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea Website-ului), fără excepţie. De asemenea, SC AMA HAPPY SERVICES SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruşi care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării Website-ului sau a utilizării conţinutului acestuia. Utilizarea şi vizitarea Website-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorilor.  SC AMA HAPPY SERVICES SRL nu oferă garanţii de nici un fel, implicite sau explicite, privind accesarea de către utilizatori a site-ului.  S-a acordat o atenţie deosebită Conţinutului şi corectitudinii informaţiei prezentate pe Website. Cu toate acestea, SC AMA HAPPY SERVICES SRL nu oferă nicio garanţie că acest Website şi informatiile prezentate vor răspunde cerinţelor utilizatorului, că Website-ul nu va înregistra întreruperi, că va furniza prompt informaţii, că va fi securizat şi lipsit de erori. De asemenea, nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte rezultatul obţinut ca urmare a utilizării Website-ului. Orice materiale şi/sau informaţii descărcate sau obţinute printr-o altă modalitate ca urmare a utilizării Website-ului se utilizează pe propria răspundere.

3. Restricţii referitoare la drepturile de proprietate intelectuală: Website-ul conţine elemente protejate de reglementări europene şi internaţionale privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi denumirile comerciale, logo-urile, fotografiile, fişierele video, fişierele audio, textele, design-ul grafic (denumite în cele ce urmează Conţinut). Fără a modifica orice restricţii suplimentare impuse de legile în vigoare, pentru a proteja aceste drepturi, se aplică următoarele restricţii privind utilizarea Website-ului:

·         Nicio parte a acestui Website nu poate fi copiată prin mijloace electronice sau de orice alt fel, fără excepţie. Este interzisă reproducerea oricărei părţi a acestui Website pe orice alt site de internet fără acordul SC AMA HAPPY SERVICES SRL.

·         Mărcile şi denumirile comerciale, aşa cum sunt utilizate pe Website, nu pot fi afişate sau utilizate în orice altă modalitate fără acordul scris prealabil al SC AMA HAPPY SERVICES SRL.

·         SC AMA HAPPY SERVICES SRL interzice utilizarea acestui Website şi a Conţinutului în scop comercial.

·         Se pot realiza legături către Website în măsura în care acestea trimit către pagina principală. Este interzisă realizarea unor legături către subpagini sau către Conţinut, direct către alte părţi ale Website-ului, excepţie făcând situaţiile aprobate.

·         Este interzisă vizitarea Website-ului prin mijloace automate (de exemplu, prin utilizarea unor programe de tip „crawler” sau „autobots”) pentru a descărca sistematic informaţii de pe acesta sau pentru a face legătura funcţională dintre Conţinutul Website-ului şi un alt site.

4. Declaraţia de confidenţialitate: Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC AMA HAPPY SERVICES SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoiţi să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi anumite servicii pe care vi le oferim vă vor fi cerute informaţii personale ca: nume și prenume, adresă de e-mail, adresă domiciliu, număr telefon, cod numeric personal, serie și număr act de identitate. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale, acestea fiind necesare pentru a beneficia de serviciile prestate de SC AMA HAPPY SERVICES SRL, dar şi în scopul îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastă şi pentru a vă furniza noutăţi despre produsele şi serviciile oferite de noi. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat şi imposibilitatea oferirii serviciilor şi produselor la care aţi fi îndreptăţiţi. Site-ul www.evino.ro se adreseaza in totalitate persoanelor peste 18 ani. SC AMA HAPPY SERVICES SRL isi rezerva dreptul de a livra produsele numai pe baza unui act de identitate care sa ateste varsta cumparatorului. Informaţiile înregistrate sunt folosite exclusiv de către SC AMA HAPPY SERVICES SRL, nu pot fi vândute şi vor putea fi puse la dispoziţia unor terţe persoane cu informarea şi acceptul dumneavoastră prealabil. Conform datelor pe care le furnizaţi veţi fi contactat(ă) prin telefon, poştă sau e-mail. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa: SC AMA HAPPY SERVICES SRL, Calea Giulesti nr. 416, sector 6, Bucureşti. Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare.  Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Conform Deciziei nr. 200/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 28.12.2015, SC AMA HAPPY SERVICES SRL nu mai este obligată a se înregistra la ANSPDCP ca Operator de Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării datelor cu caracter personal enumerate mai sus. 

5. Informaţii generale: SC AMA HAPPY SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, fără nicio formalitate şi fără preaviz. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Accesul în Website implică faptul că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă şi v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. SC AMA HAPPY SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Website-ul, structura şi arhitectura acestuia sau elementele de design, fără nicio formalitate şi fără notificare prealabilă.

6. Lege aplicabilă: Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare sunt reglementaţi şi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Instanţa competentă de la sediul SC AMA HAPPY SERVICES SRL va avea jurisdicţie exclusivă pentru soluţionarea disputelor ce pot apărea din termenii şi conditiile de utilizare sau în legătura cu aceştia.  

SC AMA HAPPY SERVICES SRL

Nr. ord. reg. com./an: J40/8845/2015

C.U.I.: RO 34790788

Sediu: Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr. 416

Contul: RO86 INGB 0000 9999 0515 7047

Banca: ING BANK AG. CRANGASI

Tel.: 0774 679 226 / 0721 276 145

evino.ro nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori.
Preturile, ofertele, situatia stocului, specificatiile si imaginile pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
Copyright © 2012-2021 Evino. Toate drepturile rezervate